दिवाळीचे मोठं गिफ्ट.... जिल्हा परिषदेच्या तब्बल 'इतक्या' कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती

 दिवाळीचे मोठं गिफ्ट....  जिल्हा परिषदेच्या तब्बल 'इतक्या' कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीअ.क्र. कर्मचा-याचे नांव सध्याचे कार्यालय निवडीचा प्रवर्ग पदोन्नतीचे पदस्थापनेचे ठिकाण 

श्रीमती.रोहिणी मुरलीधर , तेलतुंबडे शिक्षण विभाग (प्राथमिक) जिल्हा परिषद अहमदनगर जेष्ठतेनुसार आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद अहमदनगर

श्री.गोपाळ आत्माराम सपकार पंचायत समिती श्रीरामपुर जेष्ठतेनुसार शिक्षण विभाग,पंचायत समिती कोपरगांव

श्री.ताराचंद प्रभाकर उगले जि.प.ल.पा.उपविभाग शेवगांव जेष्ठतेनुसार पंचायत समिती शेवगांव

श्री.संदिप विठठलराव मुखेकर प्रा.आ.केंद्र घोटण ता.शेवगांव जेष्ठतेनुसार पंचायत समिती पाथर्डी शिक्षण विभाग

श्री.शिवाजी बाबुराव भोसले एबाविसेयो कार्यालय नगर जेष्ठतेनुसार ग्रामपंचायत विभाग, जिल्हा परिषद अहमदनगर

श्री.रामदास भिमराव मिसाळ पंचायत समिती संगमनेर जेष्ठतेनुसार जि.प.ल.पा. उपविभाग,पंचायत समिती कोपरगांव

श्री.प्रदिप अंकुश नत्रवरे सामान्य प्रशासन विभाग जि.प.अहमदनगर जेष्ठतेनुसार सामान्य प्रशासन विभाग, जिल्हा परिषद अहमदनगर

श्री.झुंबर रावजी खिलारी प्रा.आ.केंद्र बेलापुर ता.श्रीरामपुर जेष्ठतेनुसार पंचायत समिती राहुरी

श्रीमती.वैशाली श्रीराम खांदाट पशुसंवर्धन विभाग जि.प.अहमदनगर जेष्ठतेनुसार प्राथमिक शिक्षण विभाग, जिल्हा परिषद अहमदनगर

१० श्री.जगत्राथ मुरलीधर कचरे | प्रा.आ.केंद्र विठा ता.अकोले जेष्ठतेनुसार पंचायत समिती अकोले

११ श्री.प्रकाश मारुती आघाव पंचायत समिती पाथर्डी जेष्ठतेनुसार पंचायत समिती पाथर्डी 


0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post