जिल्ह्यात 24 तासात ‘इतक्या’ नवीन बाधितांची भर

  नगर : चोवीस तासात जिल्ह्यात 318 नवीन बाधितांची भर पडली आहे. मनपा हद्दीत चोवीस तासात 16 बाधितांची भर पडली आहे

24तासात जिल्ह्यात आढळलेली रूग्णसंख्या पुढीलप्रमाणे
- संगमनेर -65

अकोले - 22

राहुरी - 18

श्रीरामपूर -9

पारनेर - 27

नगर शहर मनपा -16

पाथर्डी - 9

नगर ग्रामीण -23

नेवासा -16

 नगर : चोवीस तासात जिल्ह्यात 318 नवीन बाधितांची भर पडली आहे. मनपा हद्दीत चोवीस तासात 16 बाधितांची भर पडली आहे

24तासात जिल्ह्यात आढळलेली रूग्णसंख्या पुढीलप्रमाणे
- संगमनेर -65

अकोले - 22

राहुरी - 18

श्रीरामपूर -9

पारनेर - 27

नगर शहर मनपा -16

पाथर्डी - 9

नगर ग्रामीण -23

नेवासा -16

कर्जत - 36

राहाता - 20

कोपरगाव -10

शेवगाव - 15

जामखेड -7

श्रीगोंदा-30

भिंगार छावणी मंडळ - 0

इतर जिल्हा -15

मिलिटरी हॉस्पिटल -2

इतर राज्य -0


राहाता - 20

कोपरगाव -10

शेवगाव - 15

जामखेड -7

श्रीगोंदा-30

भिंगार छावणी मंडळ - 0

इतर जिल्हा -15

मिलिटरी हॉस्पिटल -2

इतर राज्य -0


0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post