जिल्ह्यातील 'या' बाजारात समितीत कांद्याला इतका भाव

 जिल्ह्यातील 'या' बाजारात समितीत कांद्याला इतका भाव
कृषी उत्पन्न बाजारसमिती   नेप्ती उपबाजार  अहमदनगर

  आजचे गावरान कांदा   बाजारभाव 

दिनांक १४/१०/२०२१  एकुण कांदा गोणी आवक =७००८६

 एकुण कांदा  क्विंटल =३८५४७

 कांदा बाजार भाव.                  

१ नंबर=२६००ते३५००   

२ नंबर=१८००ते२६००

३ नंबर=९००ते१८००

४ नंबर=५०० ते ९००0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post