एटीएम कार्ड क्लोन करून लाखोंची फसवणूक, आरोपी जेरबंद, नगरच्या सायबर पोलिसांची कामगिरी

 ATM कार्ड क्लोन करुन लाखोंची रक्कम ATM मशिनव्दारे काढून फसवणूक करणा-या टोळीचा


मुख्य आरोपी सायबर पोस्टे कडून मिरारोड जि. ठाणे येथून जेरबंद नगर (विक्रम बनकर):  दिनांक ११/०५/२०२१ यातील फिर्यादी व साक्षीदार यांचे एटीएम कार्ड क्लोन करुन त्यांचे दुसरे एटीएम बनवुन ते वेगवेगळया एटीएम मध्ये वापरुन त्यामधुन फिर्यादी व साक्षीदार यांचे पैसे काढून १,४४,०००/- रु फसवणुक केली आहे वगैरे मा चे फिर्यादीवरून भिंगार कॅम्प पोलीस स्टेशन गुरंन १७३/२०२१ भा.द.वी ४२०,४०६,४६५,४६८, ४७१,४७४,३४ सह माहीती तंत्रज्ञान अधि- २००० चे कलम ६६ (C) ( D ) प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला.


वरील प्रमाणे गुन्हा दाखल झाले नंतर मा. श्री. मनोज पाटील सो, पोलीस अधीक्षक अहमदनगर, मा.श्री. सौरभ कुमार अग्रवाल सो अपर पोलीस अधीक्षक अहमदनगर यांचे सुचना व मार्गदर्शनाप्रमाणे सायबर पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक श्री. नंदकुमार दुधाळ यांचे नेतृत्वाखाली पोसई प्रतिक कोळी पोहेकॉ योगेश गोसावी, पोहेकॉ उमेश खेडकर, पोना दिंगबर कारखेले, मलिक्कार्जुन बनकर, राहुल हुसळे, विशाल अमृते पोकॉ. अरूण सांगळे, गणेश पाटील चापोहेकॉ वासुदेव शेलार या सायबर पोलीस स्टेशन यांचे पथकाने सदर गुन्हयाचे तांत्रीक विश्लेषण करून गुन्हयाचे अनुषंगाने ATM मधील CCTV फुटेज ताब्यात घेवून त्याव्दारे आरोपींचा नगर कल्याण रोडने पाठलाग करुन आरोपी १) धिरज अनिल मिश्रा २) सुरज अनिल मिश्रा रा नायगाव मुंबई यांना टोकावडे ता ठाणे येथून ताब्यात घेण्यात आले होते सदर आरोपी कडून ३१ बनावट ATM कार्ड, २,६१,५००/- रू. हस्तगत करण्यात आले होते. सदर आरोपी यांनी त्यांचा मुख्य साथीदार सुजित राजेंद्र सिंग रा. वसई जि. पालघर याचे सांगणेवरून सदर गुन्हा केल्याचे सांगीतले तेंव्हा पासून सुजित राजेंद्र सिंग रा. वसई जि. पालघर हा फरार होता दिनांक ११/९/२०२१ रोजी पोलीस निरीक्षक नंदकुमार दुधाळ यांना बातमीदारा मार्फत बातमी मिळाली की, पाहिजे असलेला आरोपी सुजित राजेंद्र सिंग मिरारोड वसई येथे येणार असल्याची खात्रीशिर बातमी मिळाल्याने वरील नमुद पथकातील अधिकारी यांनी सदर ठिकाणी जावून सापळा लावून आरोपी यास ताब्यात घेतले असता त्याने त्याचे नाव सुजित राजेंद्र सिंग ४४ हल्ली रा. मितालीहाईटसगोल्डन नेस्ट वसई विरार जि.ठाणे मुळ रा.कचवा जि. मिर्झापुर उत्तर प्रदेश असे सांगीतले त्याने सदर गुन्हयाची कबूली देवून त्याचेकडून गुन्हयात वापलेला एक लॅपटॉप, ५ मोबाईल हॅण्डसेट, एक कॉम्प्युटर, ७ पेनड्राईव्ह ४ ATM कार्ड क्लोन करण्याकरीता लागणारे स्किमर मशिन, एक कलर प्रिंटर, ५४ बनावट ए.टी.एम कार्ड, ४६ कोरे बनावट कार्ड ATM कार्ड तयार करण्यासाठी लागणारे, ६ विविध कंपन्याचे सिम कार्ड असा ४७४००/- रू.कि. चा मुंददेमाल मिळून आला आहे. सदर आरोपी याचेवर यापूर्वी अहमदबाद, सुरत गुजरात, मुंबई येथे अशाच स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. सदर आरोपी यास गुन्हयात अटक करून मा न्यायालयात हजर केले असता त्यांना मा न्यायालयाने ४ दिवसाची पोलीस कस्टडी रिमांड मंजुर केलेली आहे. पुढील तपास सायबर पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक श्री नंदकुमार दुधाळ हे करीत आहेत.


0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post