सावधान...नगर जिल्ह्यात लिक्वीड व पावडर वापरून बनावट दूध... पोलिसांनी केली मोठी कारवाई... video

 ब्राम्हणवाडा परीसरात भेसळयुक्त दुध बनवण्याचे दोन अड्डे उदध्वस्त्, अकोले पोलीस स्टेशन व अन्न व औषध प्रशासनाची संयुक्त कारवाईनगर: दिनांक 22/09/2021 रोजी योगेश धोंडीभाऊ चव्हाण (रा. जांभळी रोड, शिंदेवाडी, पो. ब्राम्हणवाडा) हा त्याच्या राहते घरी व त्याचे मालकीचे संघ केंद्र शिंदेवाडी.(मु. जांभळे.पो. बदगी ता. अकोले) येथील दुधसंकलन केंद्रावर बनावट दुध तयार करीत असल्याची बातमी अकोले पोलीस स्टेशन येथे प्राप्त झाली होती. त्यानुसार अकोले पोलिस व  अन्न व औषध प्रशासन अधिकारी यांनी  चव्हाण यांचे राहते घरी संयुक्त रित्या छापे टाकले. यात  28 लिटर 700 रुपयांचे बनावट दूध, बनावट दुध तयार करण्यासाठी वापरलेले 15 लिटर लिक्वीड 2025/- रुपयांचे व दोन प्रकारच्या पावडर 371 किलो 52,432/- रुपये असा एकुन 55,720/- रुपयांचे बनावट दुध बनवण्याचे साहीत्य् जप्त् केले तसेच त्याचे मालकीचे मे.संघ केंद्र या ठिकाणी छापा टाकुन बनावट दुध तयार करणारा योगेश धोंडीभाऊ चव्हाण( रा. जांभळी रोड. शिंदेवाडी) याने तयार केलेले 998 लिटर 24950/- रुपयांचे बनावट दुध, असे एकुन 80,670/- रुपयांचे भेसळीचे दुध व साहीत्य् असा मुददेमाल जप्त करुन त्यातुन तपासनी साठी नमुने घेवुन राहीलेला सर्व दुध साठा नष्ट करण्यात आला आहे.


 सदर प्रकरणी अन्नू व औषध प्रशासनाने जप्त केलेले बनावट दुध तयार करण्याचे साहीत्यू व नमुने पुढील तपासनीसाठी प्रयोग शाळेत पाठविणार असल्याची माहीती अन्न सुरक्षा अधिकारी श्री पवार यांनी दिली आहे.

सदरची कारवाई मा. पोलीस अधिक्षक श्री मनोज पाटील सो व मा. अपर पोलीस अधिक्षक दिपाली काळे मॅडम, मा. उपविभागीय पोलीस अधिकारी श्री. राहुल मदने, यांचे मार्गदर्शनाखाली अकोले पोलीस स्टेशन सपोनि मिथुन घुगे, पोसई भुषन हांडोरे, पोना बाबासाहेब बडे, विठठल शेरमाळे, रविंद्र वलवे, गोविंद मोरे, पोका गणेश शिंदे, राहुल क्षिरसागर यांनी केली व अन्न व औषध प्रशासन अधिकारी श्री पवार, श्री सुर्यवंशी, श्री बडे यांनी केली आहे.

यादवारे नागरीकांना आवाहन करण्यात येते की, अकोले पोलीस स्टेशन हददीमध्ये कुठल्याही स्वरुपाचे बनावट दूध भेसळ माहीती दिसुन आल्यास त्याबाबत अकोले पोलीस स्टेशन येथे संपर्क साधावा.

Video

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post