चारचाकी वाहनांकरिता पसंती क्रमांक मिळवण्याची संधी

 नवीन चारचाकी वाहनांकरिता पसंती क्रमांकासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन            अहमदनगर दि. 19 :- चारचाकी संवर्गातील नवीन वाहनांकरीता दिनांक 27 जानेवारी, 2021 रोजी नवीन वाहन मालिका सुरु करण्यात येत आहे. इच्छुक अर्जदारांनी दिनांक 20 जानेवारी ते 25 जानेवारी, 2021 या कालावधीत सकाळी 10 ते दुपारी 2.30 वाजेपर्यंत पसंती क्रमांकाच्या विहीत शुल्काच्या डिमांड ड्राफ्टसह अर्ज चांदणी चौकातील नवीन इमारतीत खिडकी क्रमांक 19 येथे डिमांड ड्राफ्ट जमा करावेत. वाहन ज्याच्या नावावर असेल त्या व्यक्तीच्या नावाच्या अर्जासोबत त्यांचा पत्त्याचा पुरावापॅन कार्ड (फोटो आयडी- भ्रमणध्वनी क्रमांक व ईमेल सह) जोडावा. पसंती क्रमांक शुल्काचा डिमांड ड्राफ्ट   Dy.RTO, Ahmednagar  या नावाने काढावा. डिमांड ड्राफ्ट राष्ट्रीयकृत बँकेचा असावास्टेट बँकेचा डिमांड ड्राफ्ट असल्यास सदर डिमांड ड्राफ्ट अहमदनगर कॅम्प ब्रॅच/ ट्रेझरी ब्रँच कोड नं. 13296 करीता देय असावा, असे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी दीपक पाटील यांनी कळविले आहे.

            एकाच परंती क्रमांकासाठी दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त अर्ज आले तर त्या पसंती क्रमांकांची यादी दिनांक 25 जानेवारी 2021 सोमवार रोजी सायंकाळी वाजता चांदणी चौकातील नवीन इमारतीत प्रवेशव्दारावर प्रदर्शित करण्यात येईल. उपरोक्त यादीत असलेल्या पसंती क्रमांकासाठी ज्यांनी अर्ज केला आहे अशाच अर्जदारांनी दिनांक 27 जानेवारी 2021 बुधवार रोजी दुपारी 2.30 वाजेपर्यंत त्या क्रमांकासाठीच्या पसंती क्रमांक शुल्काच्या डिमांड ड्राफ्ट व्यतिरिक्त जादा रक्कमेचा डिमांड ड्राफ्ट बंद लिफाफ्यात सिलबंद करुन खिडकी क्र. 19 येथे जमा करावा. एकाच पसंतीक्रमांकासाठी दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त होऊन बंद सिलबंद लिफाफ्यात सादर केलेल्या जादा रक्कमेचा  डिमांड ड्राफ्ट धारकांनी दिनांक 27 जानेवारी 2021 सोमवार रोजी दुपारी 4.30 वाजता उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांचे दालना बाहेर उपस्थित रहावे. कार्यालयात सादर झालेले जादा रक्कमेचे डिमांड ड्राफ्ट अर्जदारांसमोर उघडण्यात येतील. ज्या अर्जदाराने जास्त रक्कमेचा ड्राफ्ट सादर केला असेल त्याला तो पसंती क्रमांक देण्यात येईल. व उर्वरित कमी रक्कमेचा ड्राफ्ट संबंधीत अर्जदारांना परत देण्यात येईल. तसेच विहीत वेळेत अनुपस्थित अर्जदारांचा कुठल्याही प्रकारचा विचार केला जाणार नाही याची नोंद घ्यावी. पसंती क्रमांकासाठी कोणत्याही अर्जदारास दूरध्वनीभ्रमणध्वनी अथवा एसएमएस केला जाणार नाही याची नोंद घ्यावी. *

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post