आज ५३२ रुग्ण बरे होऊन परतले घरी!

#GoodNews #अहमदनगर :आज ५३२ रुग्ण बरे होऊन परतले घरी!
मनपा २०३ संगमनेर ४३ राहाता १० पाथर्डी ३२ नगर ग्रा.२१ श्रीरामपूर १९ कॅन्टोन्मेंट २४ नेवासा२१ श्रीगोंदा २४ पारनेर २० अकोले ७ राहुरी ८ शेवगाव२५ कोपरगाव३४ जामखेड १० कर्जत २९ मिलिटरी हॉस्पीटल २ एकूण:८९९३

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post