आज ४८२ रुग्ण बरे होऊन परतले घरी

#GoodNews
#अहमदनगर :आज ४८२ रुग्ण बरे होऊन परतले घरी!
मनपा १८७ संगमनेर २३ राहाता १४ पाथर्डी ३० नगर ग्रा.२६ श्रीरामपूर३७ कॅन्टोन्मेंट१३ नेवासा२३ श्रीगोंदा १५ पारनेर १८ अकोले ६ राहुरी ४ शेवगाव२५ कोपरगाव३७ जामखेड ३ कर्जत १७ मिलिटरी हॉस्पीटल ४ एकूण:७७४५

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post